Po zapisaniu zgłoszenia  zostanie wysłany email do osoby wypełniającej i do działu serwisu firmy Computers & Control". 

Do tego formularza można załączać pliki o następujących rozszerzeniach:  .odt, .odp, .doc,.xls,.pdf, .zip, .txt, .html, .htm, .jpg, .gif,.eml.

CC-11b - Zgłoszenie naprawy - F/04/7.2/01


2023-09-30
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej jest ono konieczne dla prawidłowej realizacji zgłoszenia.
Podane dane będą wykorzystywane przez firmę Computers & Control Sp. z o.o. tylko i wyłącznie do celów realizacji tego zgłoszenia. Nie będą przetwarzane w celach marketingowych, ani udostępniane podmiotom trzecim.