Po zapisaniu sugestii do bazy zostanie wysłany email z potwierdzeniem do osoby wypełniającej formularz i do osób odpowiedzialnych w Computers & Control.

 

CC-10b - Sugestia - F/05/7.2/01

2023-09-30
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej jest ono konieczne dla prawidłowej realizacji zgłoszenia.
Podane dane będą wykorzystywane przez firmę Computers & Control Sp. z o.o. tylko i wyłącznie do celów realizacji tego zgłoszenia. Nie będą przetwarzane w celach marketingowych, ani udostępniane podmiotom trzecim.