Po zapisaniu tej reklamacji do bazy zostanie wysłany email z potwierdzeniem do wprowadzającego i do odpowiedzialnych osób w Computers & Control.

CC-07b - Reklamacja sposobu działania urządzenia - F/06/7.2/01

2023-09-30
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej jest ono konieczne dla prawidłowej realizacji zgłoszenia.
Podane dane będą wykorzystywane przez firmę Computers & Control Sp. z o.o. tylko i wyłącznie do celów realizacji tego zgłoszenia. Nie będą przetwarzane w celach marketingowych, ani udostępniane podmiotom trzecim.